Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Świetlica szkolna

 

 Karta zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

 

Konkurs plastyczny

 

   Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

   Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

   W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

   W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

   Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

   Od września 2018 roku świetlica funkcjonuje na dwóch poziomach budynku szkoły.
—  do świetlicy dolnej uczęszczają uczniowie
     z klas IB, IIA, IIIA, IIIB, IVA, IVB, IVE
—  do świetlicy górnej uczęszczają uczniowie
     z klas IA, IC, IIB, IIC, IVD, IVC
 

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 

Dzień

Godziny

Poniedziałek

700 - 1700

Wtorek

700 - 1700

Środa

700 - 1700

Czwartek

700 - 1700

Piątek

700 - 1700


 

 

 
 
  


W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna znajdująca się na parterze przystąpiła do Klubu Gier Planszowych pod patronatem wydawnictwa Granna.
Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy na zajęcia, które odbywają się w środy w godz. 7.00 -9.30
 

 

''Śladami ważnych miejsc w Sulejówku''

 

28 listopada dzieci ze świetlicy brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sulejówku. Zadaniem dzieci było wykonanie wspólnego albumu na temat ''Śladami ważnych miejsc w Sulejówku''. W nagrodę dzieci otrzymały zestaw gier planszowych oraz dyplom.

 

Urszula Olszewska

 

 
   
   
   

Copyright © 2002-2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku