Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona Główna

Kalendarz

Kronika

Jadłospis

Galeria

Plan lekcji 1-3 i 4-8

Szkoła

Adres

Patron

Hymn

Dokumenty

Biblioteka

Świetlica

Gniazdo

Projekty  i certyfikaty

Archiwum

Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Oddział Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Uczniowie

Dzwonki

Zajęcia dodatkowe

Zadania

Podręczniki

Samorząd szkolny

Egzaminy klas 8

Ósmoklasiści 2020/2021

Wolontariusze

Konkursy

Osiągnięcia

Nauczyciele

Dokumentacja

Rodzice

Dziennik

Zebrania

Informacje

Rada rodziców

Ubezpieczenie

Ciekawe Strony

Sulejówek

Przydatne linki

Aktualizacja

05.04.2020

Strona istnieje od
1 września 2002 roku

Małgorzata Wojciechewicz

•••

  

  

 

INFORMACJA

Rodzice wyżej wymienionych uczniów proszeni są
w dniach od 31 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.
o potwierdzenie woli zapisu dziecka
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku.


Prosimy o pobranie druku potwierdzenia ze strony szkoły,
wypełnienie i przesłanie na adres:
sulzs1@wp.pl

Brak potwierdzenia odebrane będzie
jako rezygnacja rodziców
z przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.


DNIA 16 KWIETNIA 2020 r. O GODZ. 12:00
ZOSTANIE WYWIESZONA LISTA UCZNIÓW
PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ.
 

Lista kandydatów od klasy pierwszej

 

Powyższa lista publikowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
§ 11b z dn. 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.530)

   

Dodane 02.04.2020


   

 

INFORMACJA

Rodzice kandydatów
zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
zobowiązani są od 31 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.
do potwierdzenia woli zapisu dziecka
do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku.

Prosimy o pobranie druku potwierdzenia ze strony szkoły,
wypełnienie i przesłanie na adres:
sulzs1@wp.pl

Brak potwierdzenia odebrany będzie jako rezygnacja rodziców z przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.


DNIA 16 KWIETNIA 2020 r. O GODZ. 12:00
ZOSTANIE WYWIESZONA LISTA
KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

 

Lista kandydatów od oddziału przedszkolnego

 

Powyższa lista publikowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
§ 11b z dn. 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.530)

  

Dodane 02.04.2020


Wirtualna wystawa prac plastycznych „Krzyż Golgoty”

 

Na Golgocie stoi krzyż. Krzyż szczególny znak dla wszystkich chrześcijan. Krzyż znak miłości Boga do ludzi, znak nadziei, że życie na ziemi nie kończy się wraz ze śmiercią. Znak, który prowadzi nas do Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania. Pod krzyżem stoję jak Maryja i umiłowany uczeń Jan. Zbliżają się najważniejsze święta, święta Wielkiej Nocy, w centrum stoi Krzyż Golgoty, wiedzą o tym dzieci naszej szkoły, które wykonały piękne prace plastyczne w swoich domach i odpowiedziały na pomysł zrobienia wirtualnej wystawy pt. Krzyż Golgoty.
 
Dziękuję dzieciom i ich rodzinom ;), s. Maria Treffoń

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły z klas pierwszych.

  

1a


 

 

1b


 
1c
 

1d
 
 

 

Dodane 05.04.2020


     

 

Informacja

W związku z nowymi obostrzeniami
w kwestii bezpieczeństwa publicznego,
Mazowiecka Policja
przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów.
 

Apel Mazowieckiej Policji
w sprawie obostrzeń obowiązujących od 01.04.2020

więcej >> pdf

 

Nowe obostrzenia i zasady

więcej >> pptx

 

Dodane 01.04.2020


  

 

Drodzy Rodzice, kochani uczniowie,
W związku z przedłużającą się pandemią wirusa COVID-19 pragniemy poinformować, że zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej chce tak jak dotychczas wspierać swoich uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym czasie. Jesteśmy do waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Librusa. Ponadto informujemy, że na stronie Facebook’owej szkoły www.facebook.com/sulsp1 regularnie pojawiać się będą informacje, inspiracje i wartościowe strony, które można wykorzystać do wzbogacenia swojej wiedzy i duszy.
Zachęcamy do korzystania z tych materiałów.
 

  Życzymy dużo zdrowia – Zespół ds. Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej
Aldona Wojcik – pedagog, logopeda
Urszula Szpaderska – psycholog
Magdalena Kalinowska – logopeda
Karolina Kielczyk – terapeuta pedagogiczny, WWRD
Renata Kotlarewska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog,
terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny
Aneta Sikorska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
Dorota Krulikowska- pedagog specjalny, terapeuta
Magdalena Oziębło – terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny

 

Dodane 30.03.2020


  

 

Rekrutacja
potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31.03.2020-07.04.2020
 

Oświadczenie woli - klasa pierwsza     

oświadczenie >>

Oświadczenie woli -oddział przedszkolny    

oświadczenie >>
 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Szkoła Podstawowa nr 1
w Sulejówku do 10.04.2020 r. jest zamknięta dla interesantów.

Terminy dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku
zostają zachowane.

Lista osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych będzie dostępna w szkole.

Informacje dotyczące zakwalifikowania/niezakwalifikowania dziecka można będzie uzyskać także w terminach wskazanych w harmonogramie rekrutacji telefonicznie. Ze względu na obecną sytuację rekomendujemy taki sposób informacji, jako jedyny całkowicie bezpieczny.

Składanie potwierdzenia woli przyjęcia możliwe jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Należy wydrukować, wypełnić i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia i przesłać na adres e-mail szkoły sulzs1@wp.pl

 

 

Dnia 31.03.2020 r. o godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  

Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31.03.2020-07.04.2020

 

Dnia 16.04.2020 r. o godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Dodane 27.03.2020


  

 

 Doradztwo zawodowe
- wykaz przydatnych linków
dla ósmoklasistów

WIĘCEJ >>

 

Dodane 25.03.2020


  

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura
– propozycje dla uczniów i nauczycieli
 

  Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.

Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
 

Zapraszamy na stronę https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

 

Dodane 16.03.2020


  

Propozycje materiałów dydaktycznych

 

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

Dodane 16.03.2020


Materiały edukacyjne
– polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
- rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Dodane 16.03.2020


  

Dla ósmoklasistów

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna
przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania
z polskiego, matematyki i angielskiego,
o 15:00 - rozwiązania!
Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl

 

Dodane 15.03.2020


  

Ogłoszenie

 

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca 2020 r.
trwa etap składania wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
i zgłoszeń do klasy pierwszej.

Dokumenty należy włożyć do koperty i wrzucić
do pudełka znajdującego się w wejściu do budynku szkoły.

 

Dodane 13.03.2020


  

UWAGA

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Szanowni Państwo,
12 i 13 marca br. to dni, w których w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku
nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
a jedynie nauczyciele będą sprawować opiekę nad dziećmi,
którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.
Od 16 do 25 marca obowiązuje bezwzględny nakaz zamknięcia szkoły.
W tym czasie uczniowie muszą przebywać w domu,
nie mogą gromadzić się w miejscach użyteczności publicznej...
 

WIĘCEJ

 

Dyrektor Szkoły

 

Dodane 11.03.2020


  

Informacja

 Decyzją Dyrektora Szkoły
w dniach 12.-25.03.2020 zostają zamknięte boisko szkolne i plac zabaw
oraz odwołane są wszystkie wynajmy.
 

 

Dodane 11.03.2020


 

Informacja

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
wszystkie planowane wycieczki, wyjazdy do kin i teatrów
zostają wstrzymane do odwołania.

Dyrektor Szkoły

 

Dodane 10.03.2020


 

Jak skutecznie myć ręce

Główny Inspektorat Sanitarny - instrukcja

 

 

Dodane 29.02.2020


  

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku

  od 02.03.2020 do 20.03.2020

  

Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej

WIĘCEJ
   

Oddział przedszkolny

WIĘCEJ
   

Dodane 29.02.2020


  

Informacje z Biblioteki

 

 

 

Dodane 06.02.2020


      

 

Zajęcia dodatkowe w II półroczu
roku szkolnego 2019/2020
WIĘCEJ
 


   

Dodane 22.01.2020


     
   

Kronika - rok szkolny 2019/2020 Więcej informacji

  

Dziennik elektroniczny

Portal Librus
 

 Nasz Facebook

Facebook
 


 

 Zadania dla uczniów
do pracy w domu

Klasa 8 dodane 20.03.20

Klasa 7 dodane 16.03.20

Klasa 6 dodane 13.03.20

Klasa 5 dodane 12.03.20

Klasa 1 dodane 18.03.20


Przypominamy o sprawdzaniu Librusa.
 

Jadłospis

  

09.03-13.03.2020
 
Alergeny
 

  Więcej informacji
  

Planszówki

Czwartek – dzień gier planszowych

W każdy czwartek zapraszamy uczniów do biblioteki szkolnej
na rozgrywki planszowe.
Można rozpocząć zabawę na pierwszej przerwie
i kontynuować grę na kolejnych przerwach.

W bibliotece dostępnych
jest wiele gier.
Uczniowie mogę także przynosić swoje planszówki.

Uwaga czytelnicy


"Zaczytana szkoła"
- propozycja czytelnicza dla uczniów kl. IV-VIII.

Nauczyciele języka polskiego wraz z nauczycielami bibliotekarzami zachęcają uczniów z kl. IV - VIII do czytania książek. Wiele ciekawych pozycji znajduje się w bibliotece szkolnej.

W ramach projektu "Zaczytana szkoła" proponujemy zestaw literatury. Po przeczytaniu 3 pozycji z listy uczeń otrzyma dodatkową ocenę z języka polskiego.
Zapraszamy!

Lista książek
 

Laureat 2018/2019

Jakub Jan Pobocha
uczeń
 klasy VIII b
Szkoły Podstawowej nr 1
w Sulejówku
zdobył w roku szkolnym 2018/2019
tytuł maksilaureata kuratoryjnego Konkursu Informatycznego LOGIA
 

 

Laureaci

Nasze projekty

   Zbieramy nakrętki i pomagamy

Ogłaszamy zbiórkę nakrętek
w roku szkolnym 2019/2020


Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 kolejny raz włączyła się w akcję pomocy potrzebującym.

W roku szkolnym 2018/2019 pomagaliśmy 7-letniemu Bartkowi.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zbierania plastikowych nakrętek.
Nakrętki przynosimy do opiekunów samorządu
lub do wychowawców.

  


Samorząd Szkolny SP nr 1


Owoce w szkole


Mleko w szkole


NetGaleria

Szkoła

Gazetka Szkolna

Co tam w budzie?


 

•••

Stomatolog

Prywatna Praktyka Dentystyczna
Anna Warmińska-Bem
Lekarz stomatolog
kom. 505-993-337
Sulejówek ul. Idzikowskiego 2A
Szkoła Podstawowa nr 1

•••

Copyright © 2002-2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku